Rondkomen van een (tijdelijk) laag inkomen is niet makkelijk. Ook als je werkt. Daarom steunen we Amersfoorters financieel en bieden we hulp. Je verdient meer dan je denkt. Doe snel de check!

Hulpboom

Hulpboom bestaanszekerheid Amersfoort

Deze hulpboom laat het netwerk zien van organisaties die in Amersfoort actief zijn om inwoners te ondersteunen op het gebied van armoede en schulden. Ga naar de hulpboom en ervaar zelf hoe de kaart werkt!

Hulp voor inwoners in (tijdelijke) financiële problemen

Heb je stress door de hoge energierekening? Kom je regelmatig geld tekort voor boodschappen of onverwachte tegenvallers? Neem dan contact op met de coaches van Werk, Inkomen en Zorg – ook als je ‘gewoon’ een inkomen hebt. Huishoudens met een laag inkomen krijgen een extra tegemoetkoming van het Rijk van € 800 voor de stijgende energiekosten. De coaches kunnen je ook aanmelden bij de actie ‘Amersfoort geeft Warmte’. Dit is een actie van de gezamenlijke kerken, die een donatie geven aan inwoners die de energierekening niet kunnen betalen. Bel 14 033 of mail minimacoach@amersfoort.nl.

Logo Geldcheck 033 voor Amersfoorters met een laag inkomen
Logo Gemeente Amersfoort