Geldzorgen? Er is hulp!

Dit najaar houden wij een campagne om inwoners van Amersfoort met geldzorgen te helpen. We kunnen je helpen met het aanvragen van regelingen van Geldcheck033 of kijken wat er verder mogelijk is vanuit het financieel vangnet van de gemeente.  

Geldzorgen en (net) boven de inkomensgrens?

Vaak gelden regelingen, zoals de energietoeslag, voor huishoudens met een laag inkomen, tot 120% van het sociaal minimum. Toch wil de gemeente juist ook mensen die geldzorgen hebben en niet aan deze voorwaarden voldoen helpen als dat nodig is. Kom je regelmatig geld tekort voor boodschappen of onverwachte tegenvallers? Val je buiten de voorwaarden voor de energietoeslag? Of ontvang je wel de energietoeslag, maar heb je nog steeds geldzorgen? De gemeente kan ook maatwerk leveren vanuit het financieel vangnet! Neem dan contact op met de coaches Participatie en Inkomen. Stuur een mail naar cpi@amersfoort.nl of bel met 14033.

De coaches kunnen met jou meekijken naar je totale huishoudplaatje en advies en hulp bieden. Zij kunnen je ook aanmelden voor een financiële bijdrage vanuit de actie ‘Amersfoort geeft Warmte’, een gezamenlijke actie van de kerken om te helpen bij de energiearmoede.                        

Logo Geldcheck 033 voor Amersfoorters met een laag inkomen
Logo Gemeente Amersfoort