Is jouw organisatie nog geen partner in Geldcheck033?

Met Geldcheck033 willen wij deze krachten bundelen van alle partners in Amersfoort die hulp aan mensen met een laag inkomen bieden. We bereiken met z’n allen de Amersfoorters die hulp nodig hebben in welke vorm dan ook. Maar, we bereiken nog niet iedereen. Vooral werkenden met een laag inkomen herkennen zichzelf niet altijd als doelgroep van onze ondersteuning.

Doe mee!

Geldcheck033 is een gezamenlijke ingang voor inwoners en jouw organisatie kan mee doen. We hebben verschillende communicatiemiddelen die je kunt inzetten in jouw organisatie en naar de doelgroep. Als je partner bent in het netwerk kun je die middelen bij ons (meestal gratis) bestellen. Hoe meer partners in ons netwerk dit logo en de communicatiemiddelen gebruiken, hoe groter en doeltreffender het effect. We hebben elkaar dus nodig voor een groot bereik om meer (financiële) problemen voor te zijn en op te lossen.

Wil je jouw organisatie en de geboden hulp daarin ook genoemd zien en meedoen aan geldcheck033? Laat het ons weten via geldcheck033@amersfoort.nl.

Logo Geldcheck 033 voor Amersfoorters met een laag inkomen
Logo Gemeente Amersfoort