Privacy- en cookiebeleid

De gemeente Amersfoort verwerkt in het kader van Geldcheck033 persoonsgegevens om haar wettelijke en publieke taken goed uit te kunnen voeren. Je hebt er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan. Dit is wettelijk geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook de informatie van de partners met wie wij digitaal samenwerken is beschermd, en voldoet aan de regels van de AVG. Dat samenwerken doen wij op afgeschermde uitwissel- en samenwerkingssites.

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Waarom verwerken wij gegevens?

We verzamelen en registreren gegevens om je zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren over Geldcheck033.

Welke gegevens verwerken wij van je en hoe komen wij aan je gegevens?

Vaak verstrek je zelf je gegevens aan ons, bijvoorbeeld omdat je ons een e-mail stuurt via geldcheck033@amersfoort.nl of telefonisch contact met ons opneemt omdat je een vraag hebt. Je verstrekt dan bepaalde persoonsgegevens, in ieder geval je telefoonnummer en/of je e-mailadres en alle overige persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld je NAW-gegevens.

Delen met anderen

Wij verstrekken je gegevens uitsluitend aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitoefening van een overheidstaak. Met organisaties die je gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst. Dit om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor dit gebruik van je persoonsgegevens.

Kinderen

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo voorkom je dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder toestemming.

Wat zijn je rechten?

Je kunt een beroep doen op de volgende Privacyrechten:

Recht op inzage in gegevens

Je kunt ons vragen om inzage in je persoonsgegevens. Je kunt zonder het geven van een reden je persoonsgegevens inzien of een afschrift (kopie) ontvangen. Op die manier moet duidelijk worden voor je waar de gegevens vandaan komen en met wie wij de gegevens eventueel delen of hebben gedeeld. Je kunt alleen gegevens over jezelf opvragen, niet over anderen. Dit kan alleen als je kunt aantonen dat je gegevens namens iemand opvraagt en/of daarvoor toestemming hebt verkregen.

Recht van aanpassen, aanvullen, beperken, meenemen of verwijderen van de gegevens

Staan in je dossier niet de juiste gegevens of is het niet compleet? Dan kunnen wij op verzoek je dossier aanpassen, aanvullen of gegevens verwijderen. Dit kan niet altijd. Bijvoorbeeld als er een juridische procedure loopt waarbij die gegevens van belang zijn. Als het niet kan, kun je nog wel je eigen verklaring in het dossier laten opnemen. Verder kunnen wij in sommige gevallen je gegevens (bijvoorbeeld behandelgegevens) afschermen, zodat (tijdelijk) alleen bepaalde mensen deze kunnen zien.

Intrekken van je toestemming

Als je aan ons toestemming hebt verleend om je persoonsgegevens te mogen verwerken, kun je deze toestemming ook weer intrekken. Je doet dit op dezelfde wijze als waarop je toestemming hebt verleend.

Bezwaar tegen verwerking gegevens

Je kunt bezwaar aantekenen tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Je kunt ons dan vragen om je persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit kan niet altijd. Je moet in zo’n geval kunnen aantonen dat de verwerking nadelige gevolgen voor je kan hebben.

Hoe doe je dit?

Als je een beroep wil doen op één of meerdere van je Privacyrechten, geldt het volgende:

  • je kunt per post een verzoek indienen.
  • je moet je kunnen legitimeren bij de balie van gemeente Amersfoort.
  • we behandelen je verzoek binnen 1 maand. Is je aanvraag complex? Dan hebben wij hiervoor nog twee maanden extra.
  • voor een enkel afschrift van de persoonsgegevens brengen wij geen kosten in rekening. Voor aanvullende kopieën kunnen wij een redelijke vergoeding van je vragen.

Ben je 16 jaar of ouder? Dan kun je zelf een beroep doen op je Privacyrechten. Ben je tussen de 12 en 16 jaar? Dan kun je samen met je gezaghebbende ouders een beroep doen op je Privacyrechten.

Bezwaar en beroep

Wanneer wij je verzoek niet of gedeeltelijk honoreren, leggen we altijd uit waarom dit zo is. Je hebt recht op de vastlegging hiervan in een beschikking. Hiertegen kun je bezwaar aantekenen bij de verwerkingsverantwoordelijke. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders. In de beschikking staat hoe je dit kunt doen. Lees meer over het maken van bezwaar en/of beroep.

Klacht indienen

Ben je niet tevreden over het handelen van de gemeente bij het omgaan met je privacy of het verwerken van je persoonsgegevens? Of vind je dat de gemeente ten onrechte je persoonsgegeven heeft verwerkt? Dan kun je een klacht indienen bij de gemeente. Wanneer wij er samen niet uitkomen, kun je naar de rechter gaan. Hierover lees je meer in de afhandeling van je klacht. Daarnaast kun je altijd een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer je van mening bent dat je in je rechten bent geschonden. Hierover lees je meer op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, bij ‘Klacht over gebruik persoonsgegevens’.

Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming houdt toezicht op de waarborging van uw privacyrechten bij de gemeente Amersfoort. Heeft u privacygerelateerde vragen of wilt u een melding doen van een (vermoeden van) een datalek of privacymisstanden? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming. Deze is bereikbaar via het algemeen nummer 14 033 of via e-mail: FGB@amersfoort.nl.

Websitebezoek

Bij bezoek aan deze website worden zogenaamde cookies geplaatst. Wij gebruiken technische, functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast je surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening verbeteren en wanneer gewenst gerichte advertenties (retargeting) aanbieden. Toch kun je ervoor kiezen om je af te melden voor de cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De methode voor het aanpassen van de cookie-instellingen verschilt per browser. Voor meer informatie over de opties voor het accepteren of uitzetten van cookies, raadpleeg de helpfunctie van je internetbrowser. Zie bijvoorbeeld de toelichting door de Consumentenbond. Daarnaast kun je via de pagina Privacy Instellingen op deze website je voorkeuren aanpassen en opslaan.

Logo Geldcheck 033 voor Amersfoorters met een laag inkomen
Logo Gemeente Amersfoort