Alle regelingen

Open alle regelingen in 1 keer

Hieronder staan alle regelingen in alfabetische volgorde. Wil je liever persoonlijk horen waar je mogelijk voor in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op. Je kunt ook binnenlopen bij een informatiewinkel van Indebuurt033 voor informatie, advies en ondersteuning. Deze hulp is gratis.

Zoektip: Druk tegelijk Control en F in om op deze pagina te zoeken met een trefwoord.

Wonen en energiekosten

Woningisolatie – subsidie voor eigenaren met een laag inkomen

Gemeente Amersfoort

De gemeente Amersfoort biedt huishoudens met een laag inkomen hulp bij het isoleren van hun grondgebonden woning/appartement.

Lees meer >

Energiecoach voor advies op maat

Gemeente Amersfoort

Inwoners die recht hebben op de energietoeslag kunnen via de gemeente ook gratis hulp van een energiecoach krijgen. Een adviseur van Energiebox komt op afspraak bij jou thuis om persoonlijk advies te geven. Ook levert hij of zij gratis energiebesparende producten af. Denk aan strips tegen tocht, een energiezuinige lamp en radiatorfolie, etc.

Lees meer >

Dieren

Dierenartskosten

Gemeente Amersfoort

Een bijdrage in de kosten voor medische zorg van je huisdier.

Lees meer >

Dierenvoedselbank

Dierenvoedselbank

De dierenvoedselbank verstrekt dierenvoeding en andere benodigdheden voor uw huisdier.

Lees meer >

Kinderen

Gratis Identiteitskaart voor kinderen

Gemeente Amersfoort

Een gratis (identiteitskaart) ID-kaart voor kinderen in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar.

Lees meer >

Babypakket

Stichting Babyspullen

Babystartpakketten voor wie zich zorgen maakt over de aanschaf van babyspullen.

Lees meer >

Dubbele kinderbijslag

Sociale Verzekeringsbank

Ouders met een kind dat thuis woont en intensieve zorg nodig heeft, kunnen
een dubbele kinderbijslag krijgen.

Lees meer >

Extra kinderbijslag

Sociale Verzekeringsbank

Is er voor het kind het hele afgelopen kalenderjaar dubbele kinderbijslag ontvangen? Dan kunnen zij misschien een extra bedrag aan kinderbijslag krijgen.

Lees meer >

Financiële hulp voor leerlingen

Belastingdienst

Als je ouders weinig of niet kunnen meebetalen aan je school kun je misschien extra geld krijgen: de aanvullende toelage.

Lees meer >

Financiële ondersteuning aan kinderen én jongeren

Stichting Leergeld

Heb je moeite met het betalen van schoolkosten, een schoolreisje of -kamp, een laptop, een fiets, huiswerkbegeleiding, sport- en/of cultuurlessen? Maak je je zorgen omdat je niet voldoende geld hebt om jouw kind een onbezorgde schooltijd te bezorgen?
Stichting leergeld kan helpen met een bijdrage voor kinderen van 4-18 jaar.

Lees meer >

Financiële steun voor kinderen uit eenoudergezinnen

Stichting Het Burgerweeshuis

Financiële hulp aan wezen of jongeren uit onvolledige gezinnen ter ondersteuning van hun lichamelijke, geestelijke, culturele en/of maatschappelijke welzijn.

Lees meer >

Kinderfiets

Stichting Leergeld

De mogelijkheid om een fiets te krijgen voor je kind. Omdat je kind anders niet kan meedoen aan sociale activiteiten, uitjes en schoolactiviteiten.

Lees meer >

Kledingregeling

Gemeente Amersfoort

Een kledingpas of een kledingpakket voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar.

Lees meer >

Regeling voorziening leermiddelen

Stichting Leergeld

Voor leermiddelen zoals een laptop, een bijdrage voor binnen- en buitenschoolse activiteiten (schoolkamp, schoolreisje).

Lees meer >

Sport en cultuur voor kinderen

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is er voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met weinig geld of geldzorgen. Voor deze kinderen betaalt het fonds het lesgeld of de contributie van sport of cultuur, zoals voetbal, streetdance, judo, zwem- of muziekles. Zo geven ze alle kinderen en jongeren de kans om lid te worden van een sport- of cultuurclub.

Lees meer >

Tweedehands speelgoed

Speelgoedbank

Gratis speelgoed voor kinderen tot en met 14 jaar uit gezinnen
die dat zelf niet (meer) kunnen betalen.

Lees meer >

Verjaardagsbox

Stichting Jarige Job

Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag thuis en op school.

Lees meer >

Huiswerkbegeleiding

Stichting Leergeld

Kan je kind wel wat hulp gebruiken bij het huiswerk? Maar kun je geen huiswerkbegeleiding betalen? Dan kun je je kind aanmelden voor gratis huiswerkbegeleiding. Stichting Leergeld betaalt dan de kosten.

Lees meer >

Geld

Aanvullende inkomensvoorziening Ouderen

Sociale Verzekeringsbank

Een aanvulling voor ouderen van wie het totale maandinkomen (samen met dat van de partner) onder het sociaal minimum ligt.

Lees meer >

Algemene heffingskorting minstverdienende partner

Belastingdienst

Heb je geen of een laag inkomen en ben je getrouwd of samenwonend met een partner die werkt? Dan heb je misschien recht op een heffingskorting van de belastingdienst.

Lees meer >

Bijzondere bijstand

Gemeente Amersfoort

Een vergoeding voor de extra kosten die je maakt door bijzondere omstandigheden.

Lees meer >

Bijdrage voor sport en cultuur

Gemeente Amersfoort

De gemeente wil graag dat iedereen kan sporten of aan culturele activiteiten kan meedoen. Daarom geeft de gemeente een bijdrage van € 90,- aan volwassenen (18 jaar en ouder) met een laag inkomen.

Lees meer >

Een maatje die helpt bij financiële problemen

SchuldHulpMaatje

Begeleiding en ondersteuning door gecertificeerde vrijwilligers.

Lees meer >

Financiële hulp alleenstaande vrouwen

Thomas Scheltus Stichting

Financiële hulp aan alleenstaande vrouwen boven de 45 jaar, die van een bijstandsuitkering of AOW moeten rondkomen.

Lees meer >

Financiële hulp bij vorming en participatie van vrouwen

Johanna Stichting

Een bijdrage aan de ontwikkeling van vrouwen. Bijvoorbeeld door een bijdrage in de studiekosten.

Meer informatie: 033 – 479 92 51 of secretariaat: paulvanderharst@planet.nl

Financiële hulp studenten

Belastingdienst

Soms kunnen studenten van mbo, hbo of universiteit een aanvullende beurs krijgen. Deze valt onder studiefinanciering.

Lees meer >

Financiële hulp voor alleenstaande ouder die studeert

Belastingdienst

Studenten die tegelijk een inwonend kind verzorgen hebben soms recht op de eenoudertoeslag.

Lees meer >

Financiële hulp voor de eerste levensbehoeften

Stichting Sociaal Fonds Amersfoort

Voor wie in een acute financiële noodsituatie is geraakt en hierdoor even niet hun eerste levensbehoeften kan betalen.

Lees meer >

Financiële hulp (lening) voor studenten zonder recht op studiefinanciering

Belastingdienst

Ben je tussen de 30-55 jaar en wil je een studie volgen? Dan kun je misschien gebruik maken van het Levenlanglerenkrediet.

Lees meer >

Financiële hulp voor vluchtelingen die willen studeren en werk zoeken

Stichting voor vluchteling-studenten UAF

Steun (giften en leningen) voor hoogopgeleide vluchtelingen om een studie in het hoger onderwijs te kunnen volgen.

Lees meer >

Financiële noodhulp

Parochiële Caritas Instelling Onze Lieve Vrouw

Financiële hulp om afsluiting van gas en elektra en eventuele uithuiszetting te voorkomen.

Lees meer >

Financiële noodhulp

Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort

Zit je in financiële nood? Bij de Diaconie krijg je hulp en advies. In individuele gevallen biedt de Diaconie ook financiële hulp.

Lees meer >

Financiële noodhulp

Noodfonds Diaconieën Amersfoort

Ondersteuning voor inwoners die dringend tijdelijk financiële hulp nodig hebben.

Lees meer >

Gratis financieel advies

Geldloket

Heb je vragen over geld, bijvoorbeeld omdat er iets verandert in je leven? Het Geldloket biedt gratis onafhankelijk advies.

Lees meer >

Hulp bij het vinden van werk

Gemeente Amersfoort

Hulp om duidelijk te krijgen welk werk bij je past en ondersteunen bij het vinden van werk. Schrijf je als werkzoekende in bij het UWV via www.werk.nl. Bel daarna de gemeente Amersfoort via telefoonnummer 14033.

Hulp bij schulden

Stadsring

Gratis hulp bij schulden.

Lees meer >

Hulp om helpen de financiële zaken op orde te brengen en te houden

Humanitas thuisadministratie

Samen zetten zij de inkomsten en uitgaven op een rij, gaan na waar de klant recht op heeft en maken een overzichtelijk huishoudboekje.

Lees meer >

Individuele Inkomenstoeslag

Gemeente Amersfoort

Een jaarlijks geldbedrag voor inwoners die al vijf jaar of langer een laag inkomen hebben.

Lees meer >

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Belastingdienst

Heb je kinderen onder de 12 jaar in huis wonen, dan heb je misschien recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Lees meer >

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Gemeente Amersfoort

Wie deze belastingen niet kan betalen door een laag inkomen (op bijstandsniveau) en geen of weinig eigen vermogen heeft, kan een verzoek om kwijtschelding doen.

Lees meer >

Kwijtschelding waterschapsbelasting

GBLT

Voor wie de belastingaanslag van GBLT niet kan betalen.

Lees meer >

Coach Participatie en Inkomen

Gemeente Amersfoort

Samen werken aan jouw financiële problemen én andere lastige zaken.

Lees meer >

Sociaal-juridische hulp

Indebuurt033

Hulp bij geldproblemen, vragen over geld, hulp bij belastingzaken of de aanvraag van fondsen en andere regelingen.

Lees meer >

Studietoeslag

Gemeente Amersfoort

Een steun in de rug van € 300 voor wie door een lichamelijke of psychische beperking lastig kan werken naast zijn studie.

Lees meer >

Teruggave inkomstenbelasting

Belastingdienst

Heb je de afgelopen 3 jaar veel veranderingen in jouw inkomen gehad? Mogelijk heb je dan recht op een teruggave van de belastingdienst.

Lees meer >

Witgoedregeling

Gemeente Amersfoort

Een vergoeding voor reparatie of vervanging van een wasmachine, koelkast, fornuis, kookplaat, oven of stofzuiger.

Lees meer >

Woonkostentoeslag

Gemeente Amersfoort

Tijdelijke financiële hulp voor wie plotseling de huur of hypotheek misschien niet meer kan betalen.

Lees meer >

Collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen

Zorgverzekeraar DSW

Deze zorgverzekering is speciaal voor inwoners van Amersfoort met een laag inkomen: tot max. 120% van de bijstandsnorm. De gemeente betaalt mee aan uw premie.

Lees meer >

Zorg en voeding

GemeenteZorgPolis

Gemeente Amersfoort

Een zorgverzekering met voordelen en extra vergoedingen. (Ga voor hulp en advies naar een informatiewinkel van Indebuurt033)

Lees meer >

Gemeentetoeslag kinderopvang

Gemeente Amersfoort

Een (gedeeltelijke) vergoeding van de eigen bijdrage voor de kinderopvang.

Lees meer >

Voeding voor dieren

Dierenvoedselbank

Dierenvoeding en andere benodigdheden voor huisdieren.

Lees meer >

Voldoende eten

Voedselbank

Voedselpakketten voor wie te weinig inkomen heeft om voldoende en gezond eten te kopen.

Lees meer >

Tweedehands kleding

Kledingbank

Gratis kleding voor mensen die het zelf niet (meer) kunnen betalen.

Lees meer >

Logo Geldcheck 033 voor Amersfoorters met een laag inkomen

Inkomensgrenzen

Bij regelingen wordt regelmatig verwezen naar een inkomensgrens die voor een regeling geldt. Bijvoorbeeld 120% of 150% van het wettelijk sociaal minimum (ook wel de bijstandsnorm). Soms is er ook een vermogensgrens.

Klik hier om te bekijken om welke netto maandbedragen het gaat en welke vermogensgrenzen er zijn.

Logo Gemeente Amersfoort

Inkomensgrenzen

Bij regelingen wordt regelmatig verwezen naar een inkomensgrens die voor een regeling geldt. Bijvoorbeeld 120% of 150% van het wettelijk sociaal minimum (ook wel de bijstandsnorm). Soms is er ook een vermogensgrens.

Klik hier om te bekijken om welke netto maandbedragen het gaat en welke vermogensgrenzen er zijn.